Historia

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy może pochwalić się bogatą przeszłością. Z zachowanych dokumentów oraz z przekazu ustnego wynika, że początki działalności sięgają roku 1983. W tym okresie powstało Kółko Rolnicze, w strukturach którego działało Koło Gospodyń Wiejskich.

Założycielami Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich byli:
Józef Ziembla, Tomasz Jamróz, Strzelec Józef, Smok Jan, Honorata Ziembla, która pełniła funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich.

W 1993 roku funkcję Prezesa Kółka Rolniczego objął Stefan Kaleta, jego członkowie to: Jugowiec Stanisław, Błachut Jan, Szczepaniak Zbigniew, Ziembla Józef a przedstawicielem Koła Gospodyń Wiejskich w Zarządzie Kółka Rolniczego była Czesława Kaleta.
W roku 2002 Prezes Kółka Rolniczego Stefan Kaleta dokonał wpisu Kółka Rolniczego do Krajowego Rejestru Sądowego na prawach Stowarzyszenia. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich prowadziła Koło do 2003r. Natomiast 3 sierpnia 2003 r.na Walnym zebraniu przewodniczącą została Grażyna Domanus.

W dniu 23. 08. 2003 r. odbyło się zebranie KR I KGW , w którym uczestniczyli:
Prezes KR – Stefan Kaleta
Sekretarz- Jugowiec Stanisław
Skarbnik – Błachut Jan
Członek- Ziembla Józef
Członek -Szczepaniak Zbigniew
Członek – Ryś Jan

Przewodnicząca KGW- Grażyna Domanus
Zastępca – Gatlik Maria
Członek Zarządu KR z ramienia KGW Czesława Kaleta
Skarbnik KGW – Wiśnicz Krystyna
Członek- Maria Woznica
Członek- Tylek Anna
Zaproszeni goście Prezes Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie Andrzej Harężlak oraz Pan Krochmal Andrzej. Radny powiatowy Kazimierz Moryc oraz Anna Kęsek. Na tym zebraniu zapadła decyzja o przeprowadzeniu Walnego zebrania, które odbyć się miało w 2003 roku.

Obecnie członkami Koło Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego są:

Przewodnicząca-Grażyna Domanus,
Zastępca -Gatlik Maria,
Członek – Woznica Maria,
Członek- Kaleta Czesława,
Członek honorowy- Oliwa Teresa
Członek honorowy- Ziembla Anna
Członek- Katarzyna Oliwa
Członek- Katarzyna Stopka
Członek- Tylek Magdalena
Członek- Małgorzata Góralik
Członek- Anna Domanus
Członek- Walasik Edyta
Członek- Woznica Monika
Członek- Mateusz Domanus
Członek- Marzena Korzeń

Koło Gospodyń Wiejskich od początku istnienia działało na rzecz rozwoju wsi i poprawy życia ich mieszkańców, inicjowały również rozmaite wydarzenia kulturalne i oświatowe. Organizowały przedstawienia i kursy rolnicze, zabawy charytatywne, z których dochód przeznaczony był na Szkołę podstawową w Jasienicy. Rozprowadzały w śród rolników kurczęta, nioski, organizowały opiekę dla dzieci w okresie wakacyjnym. Dzisiaj nasza działalność skupia się głownie na kultywowaniu tradycji, zwyczajów regionalnych i przekazywaniu jej młodemu pokoleniu. Organizujemy i uczestniczymy w wielu uroczystościach gminnych, przeglądach i konkursach kulinarnych, pokazach i okolicznościowych spotkaniach. Koło Gospodyń Wiejskich było organizatorem wielu spotkań opłatkowych dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los. Było również jednym z uczestników zbiórki dla rodziny Pogorzelców.